Knutselreglement

Knutselreglement

Algemeen

 1. De knutsellessen vinden plaats in de praktijk van Kunst & Kids. De locatie is Ruusbroecstraat 112 Breda.
 2. De knutsellessen vinden iedere donderdagmiddag plaats van 15.15 tot 16.30 uur en van 16.30 tot 17.45 uur. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat uw kind op tijd aanwezig is.
 3. De knutsellessen vinden plaats gedurende het hele jaar, met uitzondering van de reguliere basisschoolvakanties. We gaan uit van 40 lessen per jaar.

Contributie

 1. Er kan door een kind tot twee maal toe een losse les worden gevolgd om te bezien of de aangeboden lessen passen bij het kind. Hierna dient te worden overgegaan tot afname van lessen middels periodiek overeengekomen contributie. De kosten van een enkele les, zoals gepresenteerd op onze homepage, zullen in rekening worden gebracht.
 2. Het betalen van de contributie voor het volgen van de knutsellessen geschied voorafgaande aan de contributieperiode. U heeft hierbij de keuze uit twee opties:
  1. In drie termijnen: De betaling geschiedt in augustus, november en maart. De contributie bedraagt respectievelijk 14, 13 en 13 x het individuele lesgeld.
  2. Jaarlijks: De betaling geschiedt in september. De contributie bedraagt per periode 38 x het individuele lesgeld. U krijgt bij deze optie 2 lessen cadeau.
 3. Het individuele lesgeld zal jaarlijks worden vastgesteld. Eventuele wijzigingen zullen voorafgaande aan de nieuwe contributieperiode worden gecommuniceerd.
 4. De eerste 6 maanden na de datum waarop contributie is ingegaan, is altijd contributie verschuldigd. Dit geld ook wanneer u besluit om binnen deze periode niet langer een beroep te doen op de aangeboden lessen. Kunst & Kids is hiertoe genoodzaakt in verband met de kosten die gemoeid zijn bij het inkopen van materiaal.
 5. Na 6 maanden wordt er een opzegtermijn van 1 maand gehanteerd. Verrekening van contributie vindt plaats op basis van de opzegdatum + 31 kalenderdagen.
 6. Opzegging van dienstverlening, en daarmee contributie, bij Kunst & Kids dient schriftelijk te geschieden. Na ontvangst van de opzegging stuurt Kunst & Kids hiervan een schriftelijke bevestiging aan de klant. Opzeggen dient schriftelijk te geschieden middels een e-mail aan info@kunstenkids.com. De ontvangstdatum van het e-mailbericht wordt gehanteerd als zijnde de ‘opzegdatum’.

Ophaalservice

 1. Wanneer een cliënt participeert aan zowel de knutselles als aan de zanglessen van ‘Het Zangpunt’ en onderwijs geniet op de Petrus en Paulus school, kunt u gebruik maken van de ophaalservice van Kunst & Kids bij de school. Hiervoor zullen additionele kosten in rekening worden gebracht, welke u vooraf worden vermeld.

Verzuim

 1. Het wordt op prijs gesteld wanneer u zo vroegtijdig mogelijk afmeld voor een knutselles wanneer deelname niet mogelijk blijkt. Het is niet mogelijk om een les in te halen.
 2. Bij ziekte en/of afwezigheid vindt geen restitutie van contributie plaats.
 3. Alle gecommuniceerde contributieprijzen zijn inclusief BTW. De prijs welke is vermeld op het moment van het aangaan van een overeenkomst tussen Kunst & Kids en de cliënt is bindend.

Op al onze diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.